வருடத்தின் நடு பகுதியில் பிரபல அரசியல்வாதி உயிரிழப்பார் : பிரபல சோதிடர் ஆருடம்

இலங்கையின் பிரபல அரசியல்வாதி ஒருவர் இந்த மாதம் அல்லது ஜூன் மாதத்தில் உயிரிழக்கக் கூடும் என பிரபல சோதிடர் மஞ்சுள பீரிஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

தனியார் தொலைக்காட்சி ஒன்றின் சோதிட நிகழ்ச்சியில் அவர் இதனை கூறியுள்ளார். எதிர்காலத்தில் நாட்டின் மருத்துவர் ஒருவர் பிரபல பாத்திரமாக உருவெடுப்பார் எனவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

உள்நாட்டிலும், வெளிநாடுகளிலும் புயல் காற்றுகள் வீசும். இந்த புயல்கள் காரணமாக பெரிய மரங்கள் வேறோடு சாயும். வருடத்தின் நடு பகுதியான மே மற்றும் ஜூன் மாதங்களில் அரசியல் களம் சூடுப்பிடிக்கும்.

நாட்டின் பிரபல அரசியல்வாதி ஒருவர் இறக்கக் கூடும். மருத்துவர் ஒருவர் உச்ச இடத்திற்கு வருவார். இதனை காலதேவனால் கூட நிறுத்த முடியாது எனவும் சோதிடர் மஞ்சுள பீரிஸ் எதிர்வுகூறியுள்ளார்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s