அரசாங்க வங்கியில் 5.7 மில்லியன் ரூபாய் கொள்ளை

bank-robber-blog-pic-720x480மொனராகலை, மெதகமப் பகுதியிலுள்ள அரசாங்க வங்கியொன்றிலிருந்த தன்னியக்கப் பணப் பரிமாற்று இயந்திரத்தை (ஏ.டி.எம்) உடைத்து, அதிலிருந்து 5.7 மில்லியன் ரூபாய் பணம்  கொள்ளையிடப்பட்டுள்ளதாக, பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s