தெற்கு அதிவேக நெடுஞ்சாலை மூலம் ரூ.18 மில். வருமானம்

2578038-christmas-flower-with-golden-decorationதெற்கு அதிவேக நெடுஞ்சாலையில், நேற்று 24ஆம் திகதி 61,874 வாகனங்கள் வரை பயணித்துள்ளதாகத் தெரிவித்த வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை, இதன் மூலம் 18.85 மில்லியன் ரூபாய் வருமானமாகக் கிடைத்துள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s