புனரமைப்பு காரணமாக கொழும்பு கண்டி வீதி முடல்.!

19438615_303புனரமைப்பு காரணமாக கொழும்பு கண்டி வீதியின் பெலும்மாஹார – மிரிஸ்ஸவத்த வீதி இன்று நள்ளிரவு முதல் தற்காலிகமாக மூடப்படவுள்ளது.

இதனால் வாகன சாரதிகள் மாற்று வீதிகளை பயன்படுத்துமாறு போக்குவரத்து பொலிஸார் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: