சிரேஷ்ட பொலிஸ் அத்தியட்சகர்கள் 7 பேர் பிரதி பொலிஸ் மா அதிபர்களாக பதவி உயர்வு.!

19438615_303சிரேஷ்ட பொலிஸ் அத்தியட்சகர்கள் 7 பேர் பிரதி பொலிஸ் மா அதிபர்களாக பதவி உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸ் தலைமையகம் தெரிவித்துள்ளது.

தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழுவின் பரிந்துரைப்படி பொலிஸ் மா அதிபர் பூஜித் ஜயசுந்தரவினால் இந்நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி சிரேஷ்ட பொலிஸ் அத்தியட்சகர்களான கே.என்.ஜே வெதசிங்க, எல்.கே.ஜே.ஜீ.எஸ் பீரிஸ், கே.பீ.எம். குணரத்ன, எஸ்.பி. ரத்நாயக்க, சீ.ஏ. பிரேமசாந்த, எல்.எச்.கே.டப்ளியூ. சில்வா ஏ.எச்.எம்.டப்ளியூ. அழககோன் ஆகியோர் இவ்வாறு பிரதி பொலிஸ் மா அதிபர்களாக பதவி உயர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s