ஹொங்கொங்கில் இலங்கை அகதிகள் நாடுகடத்தப்படவுள்ளனர்!

1021068475அமெரிக்காவின் விசில்ப்ளோவர் எனப்படும் தகவல்வழங்கியான எட்வர்ட் ஸ்னோவ்டனுக்கு

ஹொங்கொங்கில் அடைக்கலம் கொடுத்திருந்த இலங்கை அகதிகள் இரண்டு பேர் நாடுகடத்தப்படும் நிலையை எதிர்நோக்கியுள்ளனர்.
அமெரிக்காவின் இரகசிய ஆவணங்களை வெளியிட்டமைக்காக, எட்வர்ட் ஸ்னோவ்டன் அங்கிருந்து வெளியேறி, ஹொங்கொங்கில் அகதிகள் முகாம் ஒன்றில் 2013ம் ஆண்டு வசித்து வந்தார்.

இந்த காலப்பகுதியில் அவருக்கு இலங்கையைச் சேர்ந்த இரண்டு அகதிகள் உதவிகளை வழங்கியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அவர்கள் தொடர்பில் இந்த மாதம் 14ம் திகதிக்கு முன்னர் ஹொங்கொங் குடிவரவுத் திணைக்களத்துக்கு அவர்களின் சட்டத்தரணி ஊடாக ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது.
ஆனால் அவர்களது சட்டத்தரணி குறித்த காலத்துக்குள் அவர்களது ஆவணங்களை கையளிக்காத நிலையில், விரைவில் அவர்கள் நாடுகடத்தப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s