புதிய அமைச்சரவை நியமனம் !

மஹிந்தபுதிய அரசாங்கத்தின் அமைச்சரவைக்கான அமைச்சர்கள் நியமனம் சற்றுமுன்னர் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இடம்பெற்றது.

1.பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ நிதி மற்றும் பொருளாதார அமைச்சராக ஜனாதிபதி முன்னிலையில் சத்தியப்பிரமாணம் செய்து கொண்டார்.

2.நிமால் சிறிபால டி சில்வா போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சராக சத்தியப்பிரமாணம் செய்துகொண்டனர்.

3.வெளிவிவகார அமைச்சராக சரத் அமுனுகம நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

4.மகிந்த சமரசிங்க துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல் துறை அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

5.விவசாய அமைச்சராக மஹிந்த அமரவீர ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன முன்னிலையில் சத்தியப் பிரமாணம் செய்துகொண்டார்.

6.மின்சக்தி மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க வலுச்சக்தி அமைச்சராக ரஞ்சித்சியம்பலாப்பிட்டிய  சத்தியப்பிரமாணம் செய்துகொண்டார்.

7.கலாநிதி விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ கல்வி மற்றும் உயர் கல்வி அமைச்சராக சத்தியப்பிரமாணம் செய்துகொண்டார்.

8.விஜித் விஜேமுனி சொய்சா மீன்பிடி  நீரியல் வள அபிவிருத்தி மற்றும்  கிராமிய பொருளாதார அமைச்சராக சத்தியப்பிரமாணம் செய்துகொண்டார்.

9.ஆறுமுகன் தொண்டமான் மலைநாட்டு புதிய கிராமங்கள், உட்கட்டமைப்பு மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

10.டக்ளஸ் தேவானந்தா மீள்குடியேற்றம் புனர்வாழ்வு வடக்கு அபிவிருத்தி மற்றும் இந்து மத விவகார அமைச்சராக டக்ளஸ் தேவானந்த சத்தியப்பிரமாணம் செய்து கொண்டார்.

11.பைசர் முஸ்தபா மாகாண சபைகள் உள்ளுராட்சி மன்றம் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக சத்தியப்பிரமாணம் செய்துகொண்டார்.

12. வசந்த சேனாநாயக்க சுற்றுலாத்துறை மற்றும் வனசீவராசிகள் அமைச்சராக சத்தியப்பிரமாணம் செய்துகொண்டார்.

13. வடிவேல் சுரேஸ் பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சராக சத்தியப்பிரமாணம் செய்துகொண்டார்.

14. ஆனந்த அளுத்கமகே சுற்றுலாத்துறை மற்றும் வனசீவராசிகள் பிரதி அமைச்சராக சத்தியப்பிமாணம் செய்துகொண்டார்.

ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இந்த புதிய அமைச்சரவைக்கான சத்தியப்பிரமாண நிகழ்வு இடம்பெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *